Geboorte cadeau

Geboortepuzzels

In triplex uitgezaagde puzzel met rondom de gegevens van de baby.

Geboorte-eieren

Op de achterzijde staat de naam en geboortedatum.