Contact

Sies Willems geboren in 1952 te Maastricht(NL) studeerde in 1977 af aan de Stadsacademie Maastricht in de richting Monumentale Vormgeving. Zij werkte als leerkracht basisonderwijs en was 25 jaar actief als educatief medewerkster bij het Centrum voor Natuureducatie(CNME) in Maastricht en ontwerpster van lesbrieven, tuin-, doeboeken en leskisten. Vanaf 2001 heeft ze als leraar gewerkt op de praktijkschool Terra Nigra als leerkracht tuintechniek en creatieve vakken. Na haar pensionering is ze zich gaan bekwamen in keramische kunst.

Mocht U belangstelling hebben voor een van haar werken dan kunt U contact opnemen via de email of via het contactformulier om verdere afspraken te maken over prijs en levering.

Email: sieswillems@home.nl

Telefoon: +31 434 072 195

Mobiel:+31 639 689 010/ +31 64433 2024